Ngói mũi hài

Ngói mũi hài - Gạch ốp lát granite, gạch ngói xây dựng cao cấp - CTCP TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

Ngõi mũi hài

Kích thước: 150x230x11(mm)

 
  Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản