Ngói mũi hài

Ngói mũi hài - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

Ngõi mũi hài

Kích thước: 150x230x11(mm)

 
  Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản